Dokumenty – osvědčení

Zde je možné ověřit odbornou způsobilost, osvědčení k činnosti rizikového kácení stromů a pořádání rekvalifikací a kurzů, včetně platného pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu.

osvědčení odbornosti

    • osvědčení – posuzování provozní bezpečnosti stromů, řez stromů
    • osvědčení – bezpečnostní vazby v arboristice (Petr Fric)
    • osvědčení – bezpečnostní vazby v arboristice (Radek Kopecký)

 

Potřebujete více informací – volejte na telefon
+420 608 505 051 phone +420 602 109 813

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ. Pořádání rekvalifikací, kurzů, školení a opakovaných přezkoušení, lektorská činnost,bezpečnost práce.Údržba a péče o zeleň a zahrady.Kácení a těžba, rizikové kácení stromů.Zapůjčování zahradní a lesní techniky