Ořezy stromů

Ořezy stromů

Proč řežeme stromy

 • založení koruny mladých stromů
 • zajištění provozní bezpečnosti
 • tvarování
 • úprava kořenového systému
 • podpora tvorby květů a plodů

Dělení řezů

 • výchovný řez
 • zdravotní řez
 • bezpečnostní řez
 • redukční řez
 • stabilizační řez
 • kácení

Termín řezu

 • optimální dobou pro provedení řezu je první polovina vegetačního období, tj. od konce března do konce června

Negativní vliv ořezu stromů v zimním období (listopad – únor):

 • dochází k vymrzání ran, k jejich praskání a prohlubování
 • – strom může reagovat na napadení dřevokaznými houbami – nálet spór a jejich klíčení při minimálních teplotách
 • nemožnost rozlišení větví se sníženou vitalitou od zdravých

1. Výchovný řez

 • tento řez se provádí u mladých stromů (do10 až 15 let)

Období realizace:
– předjaří
– v plné vegetaci

Cíl:
– staticky odolná a funkční koruna typická pro daný druh
– přizpůsobení koruny podmínkám stanoviště

2. Zdravotní řez

 • provádíme u vzrostlých stromů za účelem udržení vitality a provozní bezpečnosti

Období realizace:
– v plné vegetaci

Cíl:
– odstranění větví suchých, poškozených, zlomených, odumírajících, křížících se a stabilizace (odstranění) tlakových větvení

3. Bezpečnostní řez

 • levnější varianta zdravotního řezu zaměřená na odstranění nebezpečných větví

Období realizace:
– během celého roku

Cíl:
– odstranění větví suchých, poškozených, jenž bezprostředně hrozí pádem

4. Redukční řez

 • slouží především k redukci koruny ve směru překážky nebo k symetrizaci koruny proti torznímu krutu

Období realizace:
– v plné vegetaci
– druhá polovina vegetačního klidu (větší zásahy)

Cíl:
– odstranění větví zasahujících do drátů NN (VN), budov, silnic

5. Stabilizační řez

 • slouží ke statické stabilizaci stromu proti větrné zátěži, dále se jím zvyšuje odolnost proti zlomení či vyvrácení

Období realizace:
– druhá polovina vegetačního klidu (větší zásahy)

Cíl:
– symetrizace koruny
– stabilizace stromu

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ. Pořádání rekvalifikací, kurzů, školení a opakovaných přezkoušení, lektorská činnost,bezpečnost práce.Údržba a péče o zeleň a zahrady.Kácení a těžba, rizikové kácení stromů.Zapůjčování zahradní a lesní techniky