Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů

O NÁS

Úvodem

 • rizikové kácení stromů je jedna z hlavních činností naší firmy
 • základem je profesionální tým s dlouholetými zkušenostmi

Číst dále

OŘEZY STROMŮ

Proč řežeme stromy

 • založení koruny mladých stromů
 • zajištění provozní bezpečnosti

Číst dále

KÁCENÍ STROMŮ

 • zhodnocení bezpečnostních rizik a navržení postupu
 • zajištění nebezpečného prostoru s ohledem na bezpečnost osob a majetku
 • kompletní provedení prací s odstraněním dřevních zbytků
 • kácení v zástavbě a v blízkosti překážek, postupné oddělování a spouštění řezaných částí
 • skácení ve volném prostoru na předem určené místo
 • odvětvení a rozmanipulování dřevní hmoty
 • odstranění a odvoz s konečným úklidem

INFORMACE

Fyzická osoba jako majitel pozemku a dřeviny:

 • může kácet bez povolení dřeviny do obvodu 80 cm (měřeno 1,3 m nad zemí), souvislou plochu keřů do 40 m2
 • na větší stromy musí být povolení od obecního (okresního) úřadu
 • dřeviny nesmí být významným krajiným prvkem, přírodní památkou, vzácným druhem nebo součástí chráněného území

Právnická osoba jako majitel pozemku a dřeviny:
má stejná práva a povinnosti jako fyzická osoba

Povolení není třeba

 • pokud je stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví osob, nebo hrozí-li škoda velkého rozsahu
 • nutno takové kácení do 15 dnů oznámit na obecním (okresním) úřadě a podložit fotodokumentací (posudkem)

TERMÍN KÁCENÍ

Vyhláška č. 395/1992 Sb.§ 8 odst. 5. stanovuje, že kácení dřevin se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. Přesné datum vegetačního klidu není pravními předpisy stanoveno, jelikož každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné době a dále je nutné počítat i s výkyvy počasí. V praxi se povoluje kácení dřevin rostoucí mimo les nejčastěji od 1. října do 31. března.

BEZPEČNOSTNÍ VAZBY STROMŮ

Jsou jednou ze základních možností stabilizace korun s defektními typy větvení nebo stromů s infikovanými kmeny. Díky instalaci bezpečnostní vazby nemusí dojít k radikální redukci koruny či k odstranění stromu. Dále je zajištěna provozní bezpečnost stromu proti jeho zlomení či vyvrácení.

Číst dále

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ. Pořádání rekvalifikací, kurzů, školení a opakovaných přezkoušení, lektorská činnost,bezpečnost práce.Údržba a péče o zeleň a zahrady.Kácení a těžba, rizikové kácení stromů.Zapůjčování zahradní a lesní techniky