HOTLINE – rizikové kácení stromů

Zajistěte svůj majetek dříve než bude pozdě!

Potřebujete více informací – volejte na telefon
+420 608 505 051 phone +420 602 109 813

Tato služba je prozatím ve zkušebním provozu,
a proto nezaručujeme okamžitou reakci na Váš požadavek.

Služba je prozatím omezena pouze na Ústecký a Karlovarský kraj.

Pokud nebudeme schopni na Váš požadavek reagovat
pokusíme se Vám alespoň poradit s prvotním řešením problému.
(zajištění problému, kontakt, bezpečnost práce při odstranění problému)

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ. Pořádání rekvalifikací, kurzů, školení a opakovaných přezkoušení, lektorská činnost,bezpečnost práce.Údržba a péče o zeleň a zahrady.Kácení a těžba, rizikové kácení stromů.Zapůjčování zahradní a lesní techniky