skoleni_krop

Školení pro práci ve výškách

Školení BOZP pro práci ve výškách

Školení bezpečnosti práce pro práci ve výškách je podle NV 362/2005 Sb. je pro všechny pracovníky, kteří jsou svou profesí nebo činností ohroženi pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Pracovníci, kteří absolvují školení BOZP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou získají základní teoretické a praktické dovednosti v používání prostředků osobního zajištění proti pádu.

Základní školení

trvání 3 dny (24 hodin)

Po úspěšném ukončení dostane pracovník osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Platnost tohoto školení je 1 rok.

Opakovací školení

trvání 1 den (8 hodin)

Po úspěšném ukončení dostane pracovník osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Platnost tohoto školení je 1 rok.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ. Pořádání rekvalifikací, kurzů, školení a opakovaných přezkoušení, lektorská činnost,bezpečnost práce.Údržba a péče o zeleň a zahrady.Kácení a těžba, rizikové kácení stromů.Zapůjčování zahradní a lesní techniky