Archiv rubriky: Krop

Rekvalifikace – Kurzy

Naše školící zařízení zajišťuje rekvalifikace pro pracovní činnosti

  • Dřevorubec
  • Obsluha motorové pily
  • Obsluha křovinořezu a travní sekačky

Tyto rekvalifikace jsou určené především pro zájemce o rozšíření kvalifikace a tím související větší možností uplatnění se na trhu práce.

  • Rekvalifikace koncepčně splňují požadavky dle akreditace MŠMT ČR.
Dřevorubec 87 výukových hodin
Obsluha motorové pily 33 výukových hodin
Obsluha křovinořezu a travní sekačky 28 výukových hodin

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek je vydáno osvědčení o rekvalifikaci, dále profesní průkaz a průkaz k obsluze s celostátní platností.K realizaci této činnosti máme k dispozici učebnu upravenou k tomuto tématu výuky.

Potřebujete více informací – volejte na telefon
box-shadow
+420 608 505 051 phone +420 602 109 813 box-shadow

Školení pro práci ve výškách

Školení BOZP pro práci ve výškách

Školení bezpečnosti práce pro práci ve výškách je podle NV 362/2005 Sb. je pro všechny pracovníky, kteří jsou svou profesí nebo činností ohroženi pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Pracovníci, kteří absolvují školení BOZP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou získají základní teoretické a praktické dovednosti v používání prostředků osobního zajištění proti pádu.

Základní školení

trvání 3 dny (24 hodin)

Po úspěšném ukončení dostane pracovník osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Platnost tohoto školení je 1 rok.

Opakovací školení

trvání 1 den (8 hodin)

Po úspěšném ukončení dostane pracovník osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Platnost tohoto školení je 1 rok.

Potřebujete více informací – volejte na telefon
+420 608 505 051 phone +420 602 109 813