Archiv autora: KROP-CV

Rizikové kácení stromů

 • rizikové kácení stromů je jedna z hlavních činností naší firmy
 • základem je profesionální tým s dlouholetými zkušenostmi

PŘI PRÁCI VYUŽÍVÁME

 • špičkové dřevorubecké nástroje a nářadí
 • arboristické vybavení a prostředky pro práci ve výškách
 • vysokozdvižnou plošinu
 • všechny aktivní i pasivní prvky bezpečnosti práce

NAŠE FILOSOFIE

 • individuální přístup k jednotlivým zákazníkům
 • efektivní práce profesionálního týmu
 • dodržování daných postupů s ohledem na bezpečnost práce
 • maximální spokojenost našich zákazníků

Poptávka služeb

Potřebujete více informací – volejte na telefon
+420 608 505 051 phone +420 602 109 813

Ořezy stromů

Proč řežeme stromy

 • založení koruny mladých stromů
 • zajištění provozní bezpečnosti
 • tvarování
 • úprava kořenového systému
 • podpora tvorby květů a plodů

Dělení řezů

 • výchovný řez
 • zdravotní řez
 • bezpečnostní řez
 • redukční řez
 • stabilizační řez
 • kácení

Termín řezu

 • optimální dobou pro provedení řezu je první polovina vegetačního období, tj. od konce března do konce června

Negativní vliv ořezu stromů v zimním období (listopad – únor):

 • dochází k vymrzání ran, k jejich praskání a prohlubování
 • – strom může reagovat na napadení dřevokaznými houbami – nálet spór a jejich klíčení při minimálních teplotách
 • nemožnost rozlišení větví se sníženou vitalitou od zdravých

1. Výchovný řez

 • tento řez se provádí u mladých stromů (do10 až 15 let)

Období realizace:
– předjaří
– v plné vegetaci

Cíl:
– staticky odolná a funkční koruna typická pro daný druh
– přizpůsobení koruny podmínkám stanoviště

2. Zdravotní řez

 • provádíme u vzrostlých stromů za účelem udržení vitality a provozní bezpečnosti

Období realizace:
– v plné vegetaci

Cíl:
– odstranění větví suchých, poškozených, zlomených, odumírajících, křížících se a stabilizace (odstranění) tlakových větvení

3. Bezpečnostní řez

 • levnější varianta zdravotního řezu zaměřená na odstranění nebezpečných větví

Období realizace:
– během celého roku

Cíl:
– odstranění větví suchých, poškozených, jenž bezprostředně hrozí pádem

4. Redukční řez

 • slouží především k redukci koruny ve směru překážky nebo k symetrizaci koruny proti torznímu krutu

Období realizace:
– v plné vegetaci
– druhá polovina vegetačního klidu (větší zásahy)

Cíl:
– odstranění větví zasahujících do drátů NN (VN), budov, silnic

5. Stabilizační řez

 • slouží ke statické stabilizaci stromu proti větrné zátěži, dále se jím zvyšuje odolnost proti zlomení či vyvrácení

Období realizace:
– druhá polovina vegetačního klidu (větší zásahy)

Cíl:
– symetrizace koruny
– stabilizace stromu

Potřebujete více informací – volejte na telefon
+420 608 505 051 phone +420 602 109 813

Rekvalifikace – Kurzy

Naše školící zařízení zajišťuje rekvalifikace pro pracovní činnosti

 • Dřevorubec
 • Obsluha motorové pily
 • Obsluha křovinořezu a travní sekačky

Tyto rekvalifikace jsou určené především pro zájemce o rozšíření kvalifikace a tím související větší možností uplatnění se na trhu práce.

 • Rekvalifikace koncepčně splňují požadavky dle akreditace MŠMT ČR.
Dřevorubec 87 výukových hodin
Obsluha motorové pily 33 výukových hodin
Obsluha křovinořezu a travní sekačky 28 výukových hodin

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek je vydáno osvědčení o rekvalifikaci, dále profesní průkaz a průkaz k obsluze s celostátní platností.K realizaci této činnosti máme k dispozici učebnu upravenou k tomuto tématu výuky.

Potřebujete více informací – volejte na telefon
box-shadow
+420 608 505 051 phone +420 602 109 813 box-shadow

Školení pro práci ve výškách

Školení BOZP pro práci ve výškách

Školení bezpečnosti práce pro práci ve výškách je podle NV 362/2005 Sb. je pro všechny pracovníky, kteří jsou svou profesí nebo činností ohroženi pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Pracovníci, kteří absolvují školení BOZP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou získají základní teoretické a praktické dovednosti v používání prostředků osobního zajištění proti pádu.

Základní školení

trvání 3 dny (24 hodin)

Po úspěšném ukončení dostane pracovník osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Platnost tohoto školení je 1 rok.

Opakovací školení

trvání 1 den (8 hodin)

Po úspěšném ukončení dostane pracovník osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Platnost tohoto školení je 1 rok.

Potřebujete více informací – volejte na telefon
+420 608 505 051 phone +420 602 109 813