Archiv rubriky: Údržba zeleně

Rizikové kácení stromů

 • rizikové kácení stromů je jedna z hlavních činností naší firmy
 • základem je profesionální tým s dlouholetými zkušenostmi

PŘI PRÁCI VYUŽÍVÁME

 • špičkové dřevorubecké nástroje a nářadí
 • arboristické vybavení a prostředky pro práci ve výškách
 • vysokozdvižnou plošinu
 • všechny aktivní i pasivní prvky bezpečnosti práce

NAŠE FILOSOFIE

 • individuální přístup k jednotlivým zákazníkům
 • efektivní práce profesionálního týmu
 • dodržování daných postupů s ohledem na bezpečnost práce
 • maximální spokojenost našich zákazníků

Poptávka služeb

Potřebujete více informací – volejte na telefon
+420 608 505 051 phone +420 602 109 813

Ořezy stromů

Proč řežeme stromy

 • založení koruny mladých stromů
 • zajištění provozní bezpečnosti
 • tvarování
 • úprava kořenového systému
 • podpora tvorby květů a plodů

Dělení řezů

 • výchovný řez
 • zdravotní řez
 • bezpečnostní řez
 • redukční řez
 • stabilizační řez
 • kácení

Termín řezu

 • optimální dobou pro provedení řezu je první polovina vegetačního období, tj. od konce března do konce června

Negativní vliv ořezu stromů v zimním období (listopad – únor):

 • dochází k vymrzání ran, k jejich praskání a prohlubování
 • – strom může reagovat na napadení dřevokaznými houbami – nálet spór a jejich klíčení při minimálních teplotách
 • nemožnost rozlišení větví se sníženou vitalitou od zdravých

1. Výchovný řez

 • tento řez se provádí u mladých stromů (do10 až 15 let)

Období realizace:
– předjaří
– v plné vegetaci

Cíl:
– staticky odolná a funkční koruna typická pro daný druh
– přizpůsobení koruny podmínkám stanoviště

2. Zdravotní řez

 • provádíme u vzrostlých stromů za účelem udržení vitality a provozní bezpečnosti

Období realizace:
– v plné vegetaci

Cíl:
– odstranění větví suchých, poškozených, zlomených, odumírajících, křížících se a stabilizace (odstranění) tlakových větvení

3. Bezpečnostní řez

 • levnější varianta zdravotního řezu zaměřená na odstranění nebezpečných větví

Období realizace:
– během celého roku

Cíl:
– odstranění větví suchých, poškozených, jenž bezprostředně hrozí pádem

4. Redukční řez

 • slouží především k redukci koruny ve směru překážky nebo k symetrizaci koruny proti torznímu krutu

Období realizace:
– v plné vegetaci
– druhá polovina vegetačního klidu (větší zásahy)

Cíl:
– odstranění větví zasahujících do drátů NN (VN), budov, silnic

5. Stabilizační řez

 • slouží ke statické stabilizaci stromu proti větrné zátěži, dále se jím zvyšuje odolnost proti zlomení či vyvrácení

Období realizace:
– druhá polovina vegetačního klidu (větší zásahy)

Cíl:
– symetrizace koruny
– stabilizace stromu

Potřebujete více informací – volejte na telefon
+420 608 505 051 phone +420 602 109 813

Bezpečnostní vazby

BEZPEČNOSTNÍ VAZBY

Jsou jednou ze základních možností stabilizace korun s defektními typy větvení nebo stromů s infikovanými kmeny. Díky instalaci bezpečnostní vazby nemusí dojít k radikální redukci koruny či k odstranění stromu. Dále je zajištěna provozní bezpečnost stromu proti jeho zlomení či vyvrácení.

TYPY VAZEB

 • vazby statické: jedná se o vrtané nebo podkladnicové vazby. Lana na tento typ vazby používáme ocelová nebo syntetická. Touto technikou dosáhneme pevné spojení jištěných větví bez možnosti jejich pohybu. Vazbu instalujeme jako předpjatou ve spodní třetině stromu, abychom zamezili vzniku „karate efektu“. Nevýhodou je jejich zarůstání, především u podkladnicového typu.
 • vazby dynamické: lana pro tento typ vazeb se používají polyamidová, polyesterová nebo polypropylenová. Díky konstrukci se tyto lana vyznačují velkou dynamikou, ta může být posílena tzv. tlumičem rázu. Výhodou těchto vazeb je jejich instalace do vrchní části stromu, kde zachycují pouze extrémní výkyvy. Nevýhodou je poměrně rychlá degradace lan a to vlivem UV záření. Díky tomu životnost této vazby je v intervalu od 6 do 12 let v závislosti na okolnostech a použitém materiálu.

Instalované vazby nepředstavují trvalé řešení a musí mít stanovenou péči. Při absenci této péče dochází k zarůstání či napínání vazeb, což má za následek další destabilizaci s možností trvalého poškození jištěného stromu.

PÉČE O VAZBY

 • každoroční vizuální kontrola jištěného stromu
 • detailní kontrola v koruně stromu v polovině její životnosti
 • výměna po uplynutí doby životnosti

 

Potřebujete více informací – volejte na telefon
+420 608 505 051 phone +420 602 109 813